هاست ویژه

تمام مقادیر این هاست نامحدود است

هاست ویژه CPanel نقره ای

فضا نامحدود
پهنای پاند نامحدود
ایمیل نامحدود
رم 2 گیگ اختصاصی
ورودی مجزا
بک اپ روزانه در محلی دیگر
پشتیبانی تلفنی / تیکتینگ

  • ندارد ساختار ابری
  • منابع
هاست ویژه Cpanel طلایی

فضا نامحدود
پهنای پاند نامحدود
ایمیل نامحدود
رم 4 گیگ اختصاصی
ورودی مجزا
بک اپ روزانه در محلی دیگر
پشتیبانی تلفنی / تیکتینگ

  • دارد ساختار ابری
  • منابع