ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.com
810,000تومان
1 سال
810,000تومان
1 سال
810,000تومان
1 سال
.net
680,000تومان
1 سال
680,000تومان
1 سال
680,000تومان
1 سال
.org
682,000تومان
1 سال
682,000تومان
1 سال
682,000تومان
1 سال
.info
850,000تومان
1 سال
850,000تومان
1 سال
850,000تومان
1 سال
.in
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.us
325,000تومان
1 سال
325,000تومان
1 سال
325,000تومان
1 سال
.name
36,300تومان
1 سال
36,300تومان
1 سال
36,300تومان
1 سال
.co.uk
40,900تومان
1 سال
40,900تومان
1 سال
40,900تومان
1 سال
.eu
N/A
N/A
N/A
.ca
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
.asia
49,900تومان
1 سال
49,900تومان
1 سال
49,900تومان
1 سال
.com.co
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.it
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.mobi
63,500تومان
1 سال
63,500تومان
1 سال
63,500تومان
1 سال
.li
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.de
43,900تومان
1 سال
43,900تومان
1 سال
43,900تومان
1 سال
.tel
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
.tv
129,000تومان
1 سال
129,000تومان
1 سال
129,000تومان
1 سال
.pw
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
.photo
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.news
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.xyz
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
.fr
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.company
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.gallery
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.hosting
123,500تومان
1 سال
123,500تومان
1 سال
123,500تومان
1 سال
.money
126,500تومان
1 سال
126,500تومان
1 سال
126,500تومان
1 سال
.computer
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.software
125,500تومان
1 سال
125,500تومان
1 سال
125,500تومان
1 سال
.restaurant
199,900تومان
1 سال
199,900تومان
1 سال
199,900تومان
1 سال
.photography
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
.institute
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.coffee
124,900تومان
1 سال
124,900تومان
1 سال
124,900تومان
1 سال
.boutique
119,500تومان
1 سال
119,500تومان
1 سال
119,500تومان
1 سال
.agency
87,700تومان
1 سال
87,700تومان
1 سال
87,700تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده