ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
18,000تومان
1 سال
18,000تومان
1 سال
18,000تومان
1 سال
.com
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
430,000تومان
1 سال
.net
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
.org
472,000تومان
1 سال
472,000تومان
1 سال
472,000تومان
1 سال
.co
850,000تومان
1 سال
850,000تومان
1 سال
850,000تومان
1 سال
.info
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
.in
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.us
325,000تومان
1 سال
325,000تومان
1 سال
325,000تومان
1 سال
.name
36,300تومان
1 سال
36,300تومان
1 سال
36,300تومان
1 سال
.co.uk
40,900تومان
1 سال
40,900تومان
1 سال
40,900تومان
1 سال
.eu

سال
N/A
N/A
.ca
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
.asia
49,900تومان
1 سال
49,900تومان
1 سال
49,900تومان
1 سال
.com.co
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.it
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.mobi
63,500تومان
1 سال
63,500تومان
1 سال
63,500تومان
1 سال
.li
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.de
43,900تومان
1 سال
43,900تومان
1 سال
43,900تومان
1 سال
.tel
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
.tv
129,000تومان
1 سال
129,000تومان
1 سال
129,000تومان
1 سال
.pw
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
.photo
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.news
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.xyz
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
54,900تومان
1 سال
.fr
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.company
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.gallery
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.hosting
123,500تومان
1 سال
123,500تومان
1 سال
123,500تومان
1 سال
.money
126,500تومان
1 سال
126,500تومان
1 سال
126,500تومان
1 سال
.computer
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.software
125,500تومان
1 سال
125,500تومان
1 سال
125,500تومان
1 سال
.restaurant
199,900تومان
1 سال
199,900تومان
1 سال
199,900تومان
1 سال
.photography
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
87,000تومان
1 سال
.institute
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.coffee
124,900تومان
1 سال
124,900تومان
1 سال
124,900تومان
1 سال
.boutique
119,500تومان
1 سال
119,500تومان
1 سال
119,500تومان
1 سال
.agency
87,700تومان
1 سال
87,700تومان
1 سال
87,700تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains