هاست لینوکس حرفه ای

مناسب برای سایت های پربازدید که نیازمند پهنای باند بالا می باشند

هاست لینوکس ابری حرفه ای-PH-500

فضا اختصاصی 500MB
آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
, CPANEL
-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • نامحدود پهنای باند
 • 5 , Addon Domain
هاست لینوکس ابری حرفه ایی-PH-1000

فضا اختصاصی 1000MB
آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
, CPANEL
-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • نامحدود پهنای باند
 • 5 , Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی -PH-2000

فضا اختصاصی 2000MB
آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
, CPANEL
-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان
گارانتی بازپرداخت وجه در صورت عدم رضایت در ماه اول

 • نامحدود پهنای باند
 • 5 , Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی-PH-3000

فضا اختصاصی 3000MB
آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
, CPANEL
-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • نامحدود پهنای باند
 • 5 , Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی-PH5000

فضا اختصاصی 5000MB
آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
, CPANEL
-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • نامحدود پهنای باند
 • 5 , Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی-PH-10000

فضا اختصاصی 10000MB
آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
, CPANEL
-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • نامحدود پهنای باند
 • 5 , Addon Domain