اطلاعیه ها

قوانین آیداهاست

  • 5th سپتامبر 2016
قوانین خریدهاست و دامنه و خدمات از آیداهاست این قوانین ،قوانین عمومی آیداهاست بوده و خریدِ خدمات به منزله قبولِ این قوانین است قوانین عمومی :به منظور دریافت خدمات ، مشتری ملزم به رعایت قوانین ...
ادامه مطلب