سرویس مجازی لینوکس ابری

برای سایت های با بازدید بالا مناسب است

سرور مجازی لینوکس ابری-VE-1
 • HDD 20GB
 • RAM 3GB
 • نامحدود BW
 • 3GB رم گارانتی
 • 1GB رم اشتراکی
 • روزانه در محلی دیگر بک آپ
سرور مجازی لینوکس ابری-VE-2
 • HDD 40GB
 • RAM 3GB
 • نامحدود BW
 • 3GB رم گارانتی
 • 1GB رم اشتراکی
 • روزانه در محلی دیگر بک آپ
سرور مجازی لینوکس ابری-VE-3
 • HDD 10GB
 • RAM 3GB
 • نامحدود BW
 • 3GB رم گارانتی
 • 1GB رم اشتراکی
 • روزانه در محلی دیگر بک آپ
سرور مجازی لینوکس ابری-VE-5
 • HDD 200GB
 • RAM 4096MG
 • BW 2500GB
 • 4096MG رم گرانتی
 • 2048MG رم اشتراکی
 • 100GB FTPبک آپ
سرورمجازی لینوکس ابری-VE-4
 • HDD 30GB
 • RAM 3GB
 • نامحدود BW
 • 3GB رم گارانتی
 • 1GB رم اشتراکی
 • روزانه در محلی دیگر بک آپ