سرور مجازی ابری ویندوز

سرویس مناسب سایت های پر ترافیک و پر بازدید

سرور مجازی ابری ویندوز-WE-1
 • HDD 20GB
 • RAM 512MG
 • BW 500GB
 • 512MG رم گرانتی
 • 256MG رم اشتراکی
 • 10GB FTPبک آپ
سرور مجازی ابری ویندوز-WE-2
 • HDD 40GB
 • RAM 1024MG
 • BW 1000GB
 • 1024MG رم گرانتی
 • 512MG رم اشتراکی
 • 20GB FTPبک آپ
سرور مجازی ابری ویندوز-WE-3
 • HDD 80GB
 • RAM 2048MG
 • BW 1500GB
 • 2048MG رم گرانتی
 • 1024MG رم اشتراکی
 • 40GB FTPبک آپ
سرورمجازی ابری ویندوز-WE-4
 • HDD 150GB
 • RAM 4096MG
 • BW 3000GB
 • 4096MG رم گرانتی
 • 2048MG رم اشتراکی
 • 75GB FTPبک آپ