سرور مجازی لینوکس ابری ایران

مناسب میزبانی وب سایت های پربازدید یا نرم افزاری های متصل به وب

سرور مجازی لینوکس ابری ایران-ViE-4
 • HDD 150GB
 • RAM 3072MG
 • BW 2300GB
 • 3072MG رم گرانتی
 • 1536MG رم اشتراکی
 • 85GB FTPبک آپ
سرورمجازی لینوکس ابری ایران-ViE-5
 • HDD 200GB
 • RAM 4096MG
 • BW 2500GB
 • 4096MG رم گرانتی
 • 2048MG رم اشتراکی
 • 100GB FTPبک آپ
سرورمجازی لینوکس ابری ایران-ViE-1
 • HDD 20GB
 • RAM 512MG
 • BW 500GB
 • 512MG رم گرانتی
 • 256MG رم اشتراکی
 • 20GB FTPبک آپ
سرورمجازی لینوکس ابری ایران-ViE-2
 • HDD 60GB
 • RAM 1024MG
 • BW 1000GB
 • 1024MG رم گرانتی
 • 512MG رم اشتراکی
 • 40GB FTPبک آپ
سرورمجازی لینوکس ابری ایران-ViE-3
 • HDD 100GB
 • RAM 2048MG
 • BW 2000GB
 • 2048MG رم گرانتی
 • 1024MG رم اشتراکی
 • 75GB FTPبک آپ