هاست ویژه جوملا

هاست مناسب و سازگار با سایت های جوملا - نگهداری حرفه ای

هاست جوملا-JO-500

ویژه میزبانی تخصصی سایت های جوملا
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 500MB فضا
 • 65GB پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس
هاست ویژه جوملا-JO-1G

ویژه میزبانی تخصصی سایت های جوملایی
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 1GB فضا
 • 90GB پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس
هاست ویژه جوملا-JO-3G

ویژه میزبانی تخصصی سایت های جوملایی
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 3GB فضا
 • 115GB پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس
هاست ویژه جوملا-JO-5G

ویژه میزبانی تخصصی سایت های جوملایی
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 5GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس